Najważniejsze tematy wiary

Znajdź najważniejsze interesujące cię tematy wiary zamieszczone na tym blogu. Odkryj odpowiedzi na ważne dla twojego życia sytuacje. Poznaj rozwiązania na pytania odnoszące się do chrześcijaństwa i wiary w Boga. Zobacz co Bóg mówi i myśli na twój temat. Posegregowaliśmy dla ciebie te informacje na Tagi i Kategorie. Co tydzień mamy nowe artykuły i tematy!

Studiujemy Słowo Boże by poznać i zrozumieć nauczanie całej Biblii oraz móc wprowadzić je w praktyczny sposób w nasze życie. By ostatecznie przez przykład naszego życia uczyć innych tego, czego sami doświadczamy. Jeśli chcesz studiować słowo Boże i poznać Boga jeszcze bardziej to „najważniejsze tematy wiary” jest miejscem właśnie dla Ciebie. 

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” – Hebr 4,12

„I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” – 2 Tym 3,15-17

„Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” – Ef 6,17

„Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą; My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa.” – Dz.Ap 6,2-4