Służba Nauczania

Jedną z ostatnich rzeczy, którą Jezus przekazał swoim uczniom było to, by "czynili uczniami wszystkie narody" oraz by "uczyli je przestrzegać wszystkiego, co On sam im przykazał". Podkreślił On tym samym to jak ważna jest Służba Nauczania. Zachęcamy do studiowania Słowa Bożego by poznać i zrozumieć nauczanie Jezusa Chrystusa oraz móc wprowadzić je w praktyczny sposób w nasze życie. By ostatecznie przez przykład naszego życia uczyć innych tego, czego sami doświadczamy. Służba Nauczania jest dostępna dla każdego.
"Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" - Hebr 4,12 "A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...[] ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." - Mat 28,18-20 „I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, Aby przygotować [w kościele] świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.” – Ef 4,11-16

Zasubskrybuj tą kategorię postów.
Otrzymuj powiadomienie na temat nowych postów w tej konkretnej kategorii bezpośrednio na swoje urządzenie.

Strona 1 z 13 1 2 13

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.