Studium Słowa Bożego


Zachęcamy do głębszego studiowania z nami Słowa Bożego by poznać i zrozumieć nauczanie całej Biblii oraz móc wprowadzić je w praktyczny sposób w nasze życie. By ostatecznie przez przykład naszego życia uczyć innych tego, czego sami doświadczamy.

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” – Hebr 4,12

„I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” – 2 Tym 3,15-17 

Sprawa wieczerzy Pańskiejkosciol.czest.pl

Sprawa wieczerzy Pańskiej

„Trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu…
Modlitwakosciol.czest.pl

Modlitwa

Modlitwa jest to po prostu rozmową z Bogiem, który również…
Czym jest Kościół cz.1kosciol.czest.pl

Czym Jest Kościół ? cz.1

Słowo kościół jest powszechnie używane we współczesnym…
Małżeństwo i rozwodykosciol.czest.pl

Małżeństwo i rozwody w Biblii

Jezus wprowadza równowagę Jezus zrewolucjonizował życie…
Uwielbieniekosciol.czest.pl

Uwielbienie

Posługujemy się tym słowem dzisiaj w odniesieniu do wielu…
Post w Bibliikosciol.czest.pl

Post w Biblii

Na samym wstępie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Biblia nie…
Boże narodzeniekosciol.czest.pl

Po co nam Boże Narodzenie?

Oto znowu, jak co roku mamy grudniowe święto zwane (wciąż…

Starsi Kościoła

Lud Boży - Kościół jest nazywany domem Boga (1 Tm 3,15…
Mega kościoły a Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo a mega-kościoły

Zgodnie z Dziejami Apostolskimi 11,26: „W Antiochii po…