Przemienieni przez Boga

Tutaj znajdziesz historie ludzi, którzy zostali przemienieni przez Boga dzięki Jego łasce i mocy. On jest w stanie również przemienić twoje życie jeśli Mu zaufasz. Ktoś kiedyś powiedział, że zmieniamy się zwykle z dwóch powodów: inspiracji lub desperacji. Niech te historie będą dla nas inspiracją byśmy nie musieli się nigdy znaleźć w miejscu desperacji! Przemienieni przez Boga to artykuły dla każdego, kto chce się zainspirować do zmiany.
"A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." - Rzym 12,2 "A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz." - Dz.Ap 2,37-41

Zasubskrybuj tą kategorię postów.
Otrzymuj powiadomienie na temat nowych postów w tej konkretnej kategorii bezpośrednio na swoje urządzenie.

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.