Służba Pasterska jest przeznaczona dla osób, które mają w sercu troskę i opiekę nad ludźmi. Będziemy uczyli się o tym kim jest pasterz i jak powinien on dbać o „owce”. Będziemy uczyć się od naszego arcypasterza – Jezusa. Jeżeli czujesz, że Duch Święty prowadzi Cię w tym kierunku to Służba Pasterska jest właśnie dla ciebie.

„Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz.” – 1P 2:25

„Uważajcie na samych siebie i na całe stado” – Dz 20,28

„I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie – mówi Pan.” – Jer 23,4

„I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, Aby przygotować [w kościele] świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.” – Ef 4,11-16

Upps! Wygląda na to, że nic nie znaleźliśmy:-)

Sorry, no posts matched your criteria