Służba Ewangelizacyjna


Służba ewangelizacyjna, to jedno z ostatnich poleceń, które Jezus pozostawił swoim uczniom:

„Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” – Mar 16,15-16

Jest wiele osób, które potrzebuje usłyszeć i zrozumieć to, kim naprawdę jest Jezus Chrystus i co On zrobił dla nas. Jeśli my do nich nie pójdziemy, to kto?

„Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” – Rzym 10,13-17

„I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, Aby przygotować [w kościele] świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej…” – Ef 4,11-16140 tyś na stadionach dla Jezusakosciol.czest.pl

140 tyś na stadionach dla Jezusa

Tysiące chrześcijan - w tym Prezydent Jair Bolsonaro - zebrało…
wstała z wózkakosciol.czest.pl

Wstała z wózka po 22 latach!

„Niech wiara tej Bożej kobiety przebudzi się” – ta modlitwa…
Maja Frykowska: żyje z Bogiem!kosciol.czest.pl

Maja Frykowska: żyje z Bogiem!

„Miałam dość samej siebie (...). I wtedy odnalazł mnie…
Andrzej Piaseczny wierzy w Bogakosciol.czest.pl

Andrzej Piaseczny o Bogu

Andrzej Piaseczny mówi, że każdy z nas ma w sobie "cząstkę…
Wylew tętniak guz w mózgukosciol.czest.pl

Wylew tętniak guz w mózgu

"Wylew tętniak guz w mózgu" to nie małe wyzwanie z ludzkiego…
Anthony Hopkins

Anthony Hopkins droga do Boga

"Bycie ateistą musi być jak życie w zamkniętej celi bez…