Apologetyka

Apologetyka (łac. apologeticum, z gr. ἀπολογία) – dział teologii (teologia fundamentalna, której apologetyka jest wymiarem praktycznym) lub literatury zajmujący się obroną wiary, w szczególności chrześcijańskiej, przed zarzutami przeciwników oraz uzasadniający podstawowe prawdy wiary. Termin ten również dotyczyć może twórczości pisarskiej apologetów. Mianem tym określa się pisarzy wczesnochrześcijańskich z II i III w. działających w okresie po Ojcach Apostolskich. Zaliczani są do nich m.in. św. JustynAtenagoras z AtenArystydes z AtenTeofil z AntiochiiTertulianKlemens AleksandryjskiMeliton z SardesTacjan SyryjczykMinucjusz FeliksApolinary z HierapolisKwadrat Apologeta. Wymienieni pisarze chrześcijańscy próbowali dowodzić, iż wiara chrześcijańska mogłaby zagwarantować porządek w państwie rzymskim. Apologetyka stawia sobie za zadanie obronę przekonań religijnych za pomocą argumentacji historycznej i racjonalnej, bardzo często na podstawie Biblii. Celem jej jest m.in. wykazanie braku konfliktów między nauką a religią oraz między rozumem a wiarą.

Zasubskrybuj tą kategorię postów.
Otrzymuj powiadomienie na temat nowych postów w tej konkretnej kategorii bezpośrednio na swoje urządzenie.

Brak dostępnych treści

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.