Służba Apostolska

Apostoł - oznacza "budzący ze snu", lider odn. strategii, posłany... Służba apostolska to umiejętności budowniczego, zarządzanie wspólnotą, przewodzenie, budowanie różnorodnych zespołów, szeroka perspektywa, stabilność, dyscyplina w kościele lokalnym oraz ojcostwo. W języku greckim termin apostoł oznacza dosłownie „posłany”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kwintesencja posługi misyjnej (z missio, łacińskiego odpowiednika). Służba apostolska to bardzo pionierska funkcja Kościoła, zdolność do rozszerzania chrześcijaństwa jako zdrowego, zintegrowanego, innowacyjnego, reprodukującego ruchu, stale rozszerzającego się na nowe kultury. Jest to także służba opiekuńcza - opieka oraz ojcostwo. Ta służba jest zatem głęboko zainteresowana ciągłą integralnością podstawowych idei (DNA, zasad organizacyjnych), które generują i utrzymują zdrowie w całej społeczności. Apostołami byli np. Mojżesz, ap. Paweł, Piotr... Ich rola jest:
  • pomnożenie i rozwój przywództwa
  • zakładanie sieci kościołów, lokalnych wspólnot 
  • misja globalna
„I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, Aby przygotować [w kościele] świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej...” - Ef 4,11-16

Zasubskrybuj tą kategorię postów.
Otrzymuj powiadomienie na temat nowych postów w tej konkretnej kategorii bezpośrednio na swoje urządzenie.

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.