Kościół chrześcijański - logo - kosciol.czest.pl

Poznaj Boga razem z nami! Kościół Chrześcijański jest grupą ludzi, którzy poznali i doświadczyli w swoim życiu realności Boga. Kochamy wszystkich chrześcijan bez względu na denominacje i drugorzędne przekonania. Kościół Chrześcijański jest jeden na całym świecie, bez względu na nazwę łączy nas Chrystus i Jego dzieło! On powołał nas (tak jak każdego wierzącego) do dzielenia się tym, kim jest i tym jak wyrwał nas z ciemności do swojej cudownej światłości. W naszej wspólnocie jak i w naszej osobistej relacji z Bogiem pragniemy skupiać się nie tylko na naszych planach, ale przede wszystkim na tym, co Bóg zaplanował dla nas. Poznaj Boga razem z nami! 

1. GRZECH ODDZIELIŁ CIEBIE OD BOGA

Nie jesteś w stanie zasłużyć sobie sam na Zbawienie a jedynie na śmierć i sąd Boży.

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” – Rzym 5,12

2. BÓG CIĘ KOCHA I CHCE MIEĆ Z TOBĄ RELACJĘ

Bóg znalazł rozwiązanie, by na nowo być z tobą! On zamiast ciebie osądził swojego syna Jezusa Chrystusa na krzyżu, byś ty został usprawiedliwiony.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” – Jan 3,16-18

3. POTRZEBUJESZ SIĘ UPAMIĘTAĆ

Uwierz w to, co Bóg dla ciebie zrobił i odwrócić się od swoich grzechów. Uwierz w Boży plan wymiany, który się dokonał na krzyżu a będziesz zbawiony. Będziesz żył wiecznie z Bogiem z łaski i przez wiarę w usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie.

4. BÓG OBIECUJE CI NOWE ŻYCIE TU NA ZIEMI i w NIEBIE

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” – Mar 16,16 

„Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały.” – Jan 10,10

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.