Poznaj Boga, Kościół chrześcijański logo

Poznaj nas

Jesteśmy grupą ludzi, którzy poznali i doświadczyli w swoim życiu realności Boga.

On powołał nas (tak jak każdego wierzącego) do dzielenia się tym, kim On jest i tym jak wyrwał nas z ciemności do swojej cudownej światłości.

W naszej wspólnocie jak i w naszej osobistej relacji z Bogiem pragniemy skupiać się nie tylko na naszych planach ale przede wszystkim na tym, co Bóg zaplanował dla nas.

Chcemy znaleźć się w Jego woli, ponieważ On jest Głową Kościoła i działa dzisiaj poprzez Ducha Św, którego posłał na całą ziemię.

Staramy się kierować Jego Słowem Bożym zapisanym w Biblii i słowami, które daje nam Duch Św.

Jesteśmy wdzięczni Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nas i zmartwychwstał, że poprzez Niego mamy dostęp do naszego wspaniałego Boga Ojca.

W Jezusie Chrystusie mamy życie wieczne, zwycięstwo nad śmiercią i wszelką mocą ciemności. 

Kontynuując misję Jezusa chcemy wzrastać w Jego poznaniu i doznaniu, współpracując z naszym Ojcem w rozwoju Jego Królestwa tutaj na ziemi. Poznaj Boga razem z nami !

„Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię”  2 Tym 1,9-10

Poznaj Boga

1. GRZECH ODDZIELIŁ CIEBIE OD BOGA

Jednak nie jesteś w stanie zasłużyć sobie sam na Zbawienie a jedynie na śmierć i sąd Boży.

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” – Rzym 5,12

2. BÓG CIĘ KOCHA I CHCE MIEĆ Z TOBĄ RELACJĘ

Bóg znalazł rozwiązanie, by na nowo być z tobą! On zamiast ciebie osądził swojego syna Jezusa Chrystusa na śmierć, byś ty został usprawiedliwiony.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” – Jan 3,16-18

3. POTRZEBUJESZ SIĘ UPAMIĘTAĆ

Poznaj Boga i odwrócić się od swoich grzechów. Uwierz w Boży plan wymiany, który się dokonał na krzyżu a będziesz zbawiony. Będziesz żył wiecznie z Bogiem z łaski i przez wiarę w to usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie.

4. BÓG OBIECUJE CI NOWE ŻYCIE TU NA ZIEMI

Ponad obiecuje zbawienie i życie wieczne z Nim w Niebie!

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” – Mar 16,16 

„Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały.” – Jan 10,10

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Stwórz nowe konto!

Wypełnij poniższe formularze, aby się zarejestrować

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.