Amy Coello sny
snyiwizje.plsnyiwizje.plsnyiwizje.plsnyiwizje.pl

Pobierz aplikację

Dziennik i interpretacja snów teraz dostępne na telefony !

Korona wirus - Jak modlić się przeciwko epidemii?kosciol.czest.pl
Kryzys i załamania gospodarcze światakosciol.czest.pl
Jak pokonać strach?kosciol.czest.pl
Wirus z Azji - proroczy senkosciol.czest.pl
Koronawirus - Proroctwo !kosciol.czest.pl

Poznaj nas

Jesteśmy grupą ludzi, którzy poznali i doświadczyli w swoim życiu realności Boga.

On powołał nas (tak jak każdego wierzącego) do dzielenia się tym, kim On jest i tym jak wyrwał nas z ciemności do swojej cudownej światłości.

W naszej wspólnocie jak i w naszej osobistej relacji z Bogiem pragniemy skupiać się nie tylko na naszych planach ale przede wszystkim na tym, co Bóg zaplanował dla nas.

Chcemy znaleźć się w Jego woli, ponieważ On jest Głową Kościoła i On działa dzisiaj poprzez Ducha Św, którego posłał na całą ziemię.

Dlatego też od początku naszych działań staramy się kierować Jego Słowem Bożym zapisanym w Biblii i słowami, które daje nam Duch Św.

Jesteśmy wdzięczni Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nas i zmartwychwstał, że poprzez Niego mamy dostęp do naszego wspaniałego Boga Ojca.

W Jezusie mamy też życie wieczne, zwycięstwo nad śmiercią i wszelką mocą ciemności.

Kontynuując misję Jezusa chcemy wzrastać w Jego poznaniu i doznaniu, stając się dojrzałymi synami współpracującymi z naszym Ojcem w rozwoju Jego Królestwa tutaj na ziemi.

„Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię” – 2 Tym 1,9-10

Poznaj Boga

 • Grzech oddzielił ciebie od Boga

  i nie jesteś w stanie zasłużyć sobie sam na Zbawienie a jedynie na śmierć i sąd Boży.

  „Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” – Rzym 5,12

 • Bóg cię Kocha i chce mieć z tobą relację

  dlatego znalazł rozwiązanie, by na nowo być z tobą! On zamiast ciebie osądził swojego syna Jezusa Chrystusa na śmierć, byś ty został usprawiedliwiony.

  „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony” – Jan 3,16-18

 • Teraz jeśli się upamiętasz

  odwrócisz od swoich grzechów i uwierzysz w ten Boży plan wymiany, który się dokonał na krzyżu będziesz zbawiony i będziesz żył wiecznie z Bogiem za darmo, z łaski i przez twoją wiarę w to usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie.

 • Bóg obiecuje ci nowe życie tu na ziemi

  oraz zbawienie i życie wieczne z Nim w Niebie.

  „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” – Mar 16,16 

  „Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.” – Jan 10,10