Słowo Prorocze


Pochodzi od hebrajskiego słowa Nebuw’ahi i oznacza przewidzenie czegoś, przepowiednię, prognozę wypowiedzianą przez Boga za pośrednictwem ludzi. Słowo prorocze jest wypowiadane przez Boga za naszym pośrednictwem i niesie z sobą moc stwórczą, wykonawczą! Powinniśmy szanować proroctwa i rozsądzać je!

Prorocy stracili na znaczeniu, ponieważ dzisiaj każdy ma Ducha Świętego i On KAŻDEGO z nas prowadzi. Nie jest biblijnym chodzenie do kogoś i poszukiwanie rady. Mamy sami pytać Ducha Świętego, który jest w KAŻDEJ wierzącej i narodzonej na nowo osobie!

Oczywiście, prorocy są dla nas pomocą, ale powinniśmy odebrać słowo od Boga samodzielnie, traktując proroka jako tego, który daje nam potwierdzenie!

Prorocy to nie osoby do „naprawiania wszystkiego” ;)

„A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” – Mt 16:18

 

Sydney w ogniukosciol.czest.pl

Proroctwo o Sydney w ogniu !

Jak wiemy od jakiegoś czasu w Australii szaleje ogień i już…
Następny rok przełomów?kosciol.czest.pl

Następny rok przełomów?

Tradycyjnie jak zawsze z okazji wejścia w nowy rok ludzie wysyłają…
napomnienie i korektakosciol.czest.pl

Przyjmuj korektę i napominanie

Mam do was ukochany Kościele Jezusa wiadomość, która pojawiła…