Uzdrowienia i cuda

Dla Boga nie ma nic niemożliwego dlatego będąc z Nim możemy doświadczać wielu wspaniałych rzeczy. Uzdrowienia i cuda są tylko małą częścią tego co jest On w stanie zrobić. Bóg nie mieści się w żadnym schemacie, nawet opartym na stworzonych w najlepszej wierze wzorach, zasadach i standardach postępowania. Uzdrowienie nie polega na korzystaniu z konkretnego modelu działania. Polega ono na tym, że ludzie spotykają swojego Uzdrowiciela - Boga. Nie opiera się to na zestawie reguł, ale na żywej obecności.
"To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli." - Hebr 2,3-4

Brak dostępnych treści