Wylew tętniak guz w mózgu


„Wylew tętniak guz w mózgu” to nie małe wyzwanie z ludzkiego punktu widzenia. Przedstawiamy wam świadectwo uzdrowienia Lidii, która jest z naszej społeczności. Ten film dokumentalny ukazuje historię osoby, której życie wisiało na włosku z powodu pęknięcia tętniaka oraz to jak zainterweniował Bóg, któremu zaufała. Film jest początkiem serii świadectw ludzi, którzy w kryzysowych sytuacjach, uchwycili się mocy ewangelii.

Udostępnij „Wylew tętniak guz w mózgu” innym, którzy zmagają się w swoim życiu z chorobą i innymi problemami by ich wiara wzrosła! Dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa, jeśli mu zaufamy On nas podźwignie i uzdrowi.

Bóg nie mieści się w żadnym schemacie, nawet opartym na stworzonych w najlepszej wierze wzorach, zasadach i standardach postępowania. Uzdrowienie nie polega na korzystaniu z konkretnego modelu działania. Polega ono na tym, że ludzie spotykają swojego Uzdrowiciela – Boga. Nie opiera się to na zestawie reguł, ale na żywej obecności.

Jak szybko odkryjesz Bóg najczęściej działa poza ramami, które wyznaczyliśmy Mu w naszych zasadach – tak, nawet w tych opierających się na naszym studium Biblii. Kiedy Bóg wykracza poza te granice, nie łamie swojego własnego Słowa; to się Bogu nigdy nie zdarza. Będzie jednak często działał w niezwykły, zaskakujący sposób. Nie możemy stwierdzić jednoznacznie: „Bóg uzdrawia tak a tak…” Jeśli będziesz postępował zgodnie z tymi wytycznymi, możemy zagwarantować, że doświadczysz wymiernych rezultatów!

„Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.” – 2 Moj 15,26

„Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy” – Rzym 1,16

„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” – Iz 41,10