Służba Nauczania


Jedną z ostatnich rzeczy, którą Jezus przekazał swoim uczniom było to, by „czynili uczniami wszystkie narody” oraz by „uczyli je przestrzegać wszystkiego, co On sam im przykazał”. Podkreślił On tym samym to jak ważna jest Służba Nauczania.
Zachęcamy do studiowania Słowa Bożego by poznać i zrozumieć nauczanie Jezusa Chrystusa oraz móc wprowadzić je w praktyczny sposób w nasze życie. By ostatecznie przez przykład naszego życia uczyć innych tego, czego sami doświadczamy.

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” – Hebr 4,12

„A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody…[] ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” – Mat 28,18-20

„I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, Aby przygotować [w kościele] świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.” – Ef 4,11-16 

w Chrystusiekosciol.czest.pl

Kim jesteśmy w Chrystusie?

Ze Słowa Bożego dowiadujemy się, że nie tylko Jezus Chrystus…
Małżeństwo i rozwodykosciol.czest.pl

Małżeństwo i rozwody w Biblii

Jezus wprowadza równowagę Jezus zrewolucjonizował życie…
Moc zmartwychwstaniakościół chrześcijański w Częstochowie

Moc zmartwychwstania

W wielkanocny weekend Jezus zmartwychwstał oraz na zawsze…
Bóg posyła przed nami aniołakosciol.czest.pl

Bóg posyła przed nami anioła

„Oto Ja wysyłam przed tobą anioła, aby cię strzegł na…
Dobre wyznanie naszych ustkosciol.czest.pl

Właściwa mowa i wyznanie

„We wszystkim, co wam powiedziałem bądźcie ostrożni i…
Dobry sposób myślenia 1 - "myśl, mów, wierz"kosciol.czest.pl

Dobry sposób myślenia 1

„Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach…
Wyręczanie się lideramikosciol.czest.pl

Wyręczanie się liderami

„A cały lud widział gromy, płomienie, dymiącą się górę…
10 przykazańkosciol.czest.pl

10 przykazań

„Ja jestem twój Bóg, WIEKUISTY, który cię wyprowadził…
Starsi oraz liderzy kościołakosciol.czest.pl

Starsi oraz liderzy kościoła

„Zatem teść Mojżesza powiedział do niego: Niedobra to…
Rodzina - nie zapominaj o niej !kosciol.czest.pl

Rodzina - nie zapominaj o niej !

„Więc Ithro, teść Mojżesza, wziął wcześniej odesłaną…
Wywyższanie Boga przynosi zwycięstwokosciol.czest.pl

Wywyższanie Boga

„I stało się, że gdy Mojżesz podnosił swoją rękę zwyciężał…
Uwielbieniekosciol.czest.pl

Uwielbienie

Posługujemy się tym słowem dzisiaj w odniesieniu do wielu…