Tag: sprawiedliwość

10 przykazań

10 przykazań

„Ja jestem twój Bóg, WIEKUISTY, który cię wyprowadził z ziemi Micraim, z domu niewolników. Nie będziesz miał cudzych bogów przed Moim ...