Tag: walka duchowa

Wywyższanie Boga przynosi zwycięstwo

Wywyższanie Boga

„I stało się, że gdy Mojżesz podnosił swoją rękę zwyciężał Israel, a gdy opuszczał swoją rękę zwyciężał Amalek. Ale ręce Mojżesza ...

Uwielbienie

Uwielbienie

Posługujemy się tym słowem dzisiaj w odniesieniu do wielu rzeczy i osób zarówno w Kościele jak i w Świecie. Uwielbienie w/g słownika ...

Post w Biblii

Post w Biblii

Na samym wstępie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Biblia nie nakazuje ludziom wierzącym pościć. Post nie jest czymś, czego wymaga od ...