Bóg posyła przed nami anioła


„Oto Ja wysyłam przed tobą anioła, aby cię strzegł na drodze i aby cię zaprowadził na miejsce, które przygotowałem. Strzeż się go oraz słuchaj jego głosu; nie sprzeciwiaj mu się, bo nie przebaczy waszego grzechu, gdyż w nim jest Moje Imię. Ale jeśli będziesz słuchał jego głosu i spełnisz wszystko, co powiem wtedy będę przeciwnikiem twoich wrogów i będę gnębił twych gnębicieli. Kiedy Mój anioł pójdzie przed tobą, zaprowadzi cię do Emoryjczyka, Chittejczyka, Peryzejczyka i Kanaanejczyka, do Chiwity oraz Jebusyty, i ich wytępię wtedy nie kłaniaj się przed ich bogami, nie służ im i nie czyń według ich spraw; ale je zburzysz i skruszysz. Służcie waszemu Bogu, WIEKUISTEMU, a On pobłogosławi twój chleb, twoją wodę i oddali spośród ciebie chorobyW twoim kraju nie będzie roniącej, ani niepłodnej; i dopełnię liczbę twoich dni. Poślę Mój strach przed tobą, strwożę cały lud przeciw któremu pójdziesz oraz zwrócę do ciebie plecy wszystkich twoich wrogów. Wyślę także przed tobą szerszenie i wypędzą przed tobą Chiwitę, Kanaanejczyka i Chittejczyka. Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, aby ziemia nie zamieniła się w pustynię oraz się nie namnożył przeciwko tobie dziki zwierz. Przed twym obliczem wypędzę go powoli, aż się rozplenisz oraz zawładniesz tą ziemią.” – 2 Moj 23,20-30

Opis tego „anioła”, którego Bóg wysłał przed Izraelem jest bardzo podobny do opisu Ducha Św., którego Jezus posłał do życia wierzących osób by nam pomagał. On również nas strzeże i prowadzi we właściwe miejsca. Jego głosu również mamy słuchać i strzec. Mamy nie sprzeciwiać się mu a temu, kto zgrzeszy przeciwko Duchowi Św. nie będzie wybaczone… Bóg dał nam Ducha Św. aby m.in. do nas mówił, ochraniał i prowadził na ziemi.

Bóg jest źródłem błogosławieństwa dla naszego życia i źródłem zdrowia! Mamy tu niesamowite obietnice błogosławieństwa w postaci zaopatrzenia, uzdrowienia i długiego życia. Od samego początku było to planem dla nas i nadal jest!

Poza tymi wszystkimi wspaniałymi rzeczami, które już odkryliśmy nadal aktualny jest temat aniołów, które również dzisiaj są z nami i pomagają nam w życiu na wiele sposobów. Biblia mówi o tym, że aniołowie są stworzeniami duchowymi, żyjącymi wiecznie. O aniołach można wiele napisać, oto kilka informacji:

  • To istoty duchowe, które będą sądzone przez ludzi wierzących– Ps 8,6; Heb 2,7
  • Stworzone przed człowiekiem – Job 38,4-7
  • Nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą – Mar 12,25
  • Jest ich ogromna liczba – Ps 68,18; Mat 24,31; Hbr 12,22; Ap 5,11
  • Nie należy ich wielbić – Kol 2,18-19; Ap 19,10; 22,8-9
  • Służą Bogu i ludziom – Heb 1,14; i ich ochraniają – Ps 34,8
  • Służyły Jezusowi – Mat 4,11; Mar 1,13; Łuk 22,43
  • Część z nich upadła – Juda 6; 2 Pio 2,4; i służy szatanowi – Ap 12,9; Mat 25,41.

Aniołowie często nas odwiedzają w postaci tzw. wizytacji. Odwiedzinom anioła lub innej niebiańskiej istoty często towarzyszy Boże przesłanie. To odwiedziny ze świata duchowego. Wizytacji możemy doświadczyć w snach – Jakub (1 Moj 31,11), w widzeniach – Daniel (Dan 8,15), w rzeczywistości fizycznej -Paweł (Dz.Ap.2,9) i w duchowych uniesieniach, zachwyceniach – Jan (Obj 1,10).

„A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny [Marii] poślubionej mężowi” – Łuk 1,26.27