Bóg wszechmocny


„Ale u niego jest mądrość i moc, u niego rada i roztropność. Gdy On zburzy, nikt nie może odbudować; gdy On zamknie, nikt nie może otworzyć. Gdy On zatrzyma wody, nastaje posucha; gdy je wypuści, niszczą ziemię. U niego jest moc i mądrość, jego jest ten, który błądzi, i ten, który na manowce sprowadza.” – Job 12,13-16

Często próbujemy zrozumieć to, co Stwórca robi w naszym życiu albo w życiu innych ale musimy wiedzieć to Bóg wszechmocny i wszechpotężny. Może On robić rzeczy, których nie będziemy rozumieć, ponieważ jesteśmy ludźmi i nie możemy wszystkiego pojąć przynajmniej będąc na ziemi. Apostoł Paweł mówi, że:

„Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.” – 1 Kor 13,9-12

Nie możemy Boga oskarżać i osądzać za to, co robi – cokolwiek to jest, ponieważ nie jesteśmy w stanie pojmować rzeczy na Jego poziomie. Nie powinniśmy służyć Bogu ponieważ Go rozumiemy i wszystko układa się w sposób zrozumiały dla nas i po „naszej” myśli. Służymy mu po prostu ponieważ On jest Bogiem, naszym stwórcą, Ojcem, od którego pochodzimy i który dał nam życie. Gdybyśmy wszystko rozumieli bylibyśmy jak Bóg wszechmocny.

On jest Bogiem, który miał prawo zobaczyć jak Job zniesie próby, którymi szatan go dotknął. On również dopuścił aby Jezus Chrystus jego umiłowany syn przeszedł próbę kuszenia szatana na pustyni i zawisł na krzyżu, więc dlaczego my nie mielibyśmy przechodzić prób i ataków? Skoro On nie oszczędził swojego syna, nie oszczędzi również nas.

On jednak jest w stanie nas z wszystkiego wyciągnąć bo w Jego ręku jest „ten, który błądzi i ten, który zwodzi innych”. On nie daje nam znosić pokuszeń większych ponad te, które możemy znieść:

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” – 1 Kor 10,13

Najlepszą rzeczą która możemy zrobić, gdy czegoś nie rozumiemy to zdać się w milczeniu na Niego, zaufać mu a wtedy On wszystko dobrze uczyni ! Może w podobny sposób jak oddajemy w ręce fachowców zrobienie np. remontu w naszym domu. Nie mamy pojęcia jak oni to zrobią ale najważniejsze, że oni wiedzą o co chodzi i wykonają tą pracę tak jak powinna wyglądać ! :)

„Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.” – 1 Kor 13,13

Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary!” – Ps 37,3-7