Powrót do Raju, ogrodu Eden

Powrót do Raju i ogrodu Eden


„Zaś wąż był bardziej chytry niż wszelki dziki zwierz, którego uczynił WIEKUISTY, Bóg; zatem powiedział do niewiasty: Czy Bóg powiedział: Nie wolno wam spożywać z żadnego drzewa ogrodu?” – 1 Księga Mojżesza 3:1

Szatan prawdopodobnie w ogóle nie wiedział z jakiego drzewa zabronił ludziom spożywać Bóg dlatego zadał pytanie w taki sposób aby się tego dowiedzieć. Zasugerował, że chodziło o wszystkie drzewa co pokazało jego zupełną niewiedzę. To, co go wyróżniało to chytrość, przebiegłość przez co wiedział jak zdobyć informacje, których potrzebował. Kobieta od razu zaprzecza i odpowiada, że MOŻEMY jeść z owoców drzew ogrodu… poza tylko jednym drzewem.

Ludzie często właśnie w taki sposób patrzą na kościół i Boga, że gdy zaczną z Nim żyć to na pewno NIC nie będą mogli robić a ich życie będzie całkowicie ograniczone ale prawda jest zupełnie inna. On daje nam wolność we wszystkim a Jego zasady są ostrzeżeniami po to, by nas chronić przed złem.

Dla Boga WSZYSTKO, co stworzył było DOBRE jak jest napisane przy stworzeniu Świata. Więc Bóg zaoferował nam tylko dobre rzeczy. Skoro tak, to drzewo poznania „dobra i zła” tak naprawdę jest drzewem poznania „zła” ponieważ dobro już było na ziemi.

„I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty.” – 1 Moj 1,31

Do końca szóstego dnia stworzenia wszystko co stworzył Bóg było bardzo dobre łącznie z ludźmi, których stworzył w ostatnim dniu przed odpoczynkiem.

Bóg jednak dał człowiekowi wolną wolę aby mógł wybrać za czym chce w życiu pójść i wyraźnie ostrzegł przed tym, co przyniesie nam zgubę. Wszystko zatem wiedzieliśmy i nie możemy obwiniać Go za to, że nas nie ostrzegał.

Dla Boga życie w poznaniu „zła” było „śmiercią”, jednak chodziło tu o śmierć duchową i zerwanie duchowej relacji z naszym Bogiem Ojcem. To dlatego Jezus gdy chodził po ziemi i rozmawiał z Nikodemem (Jan 3,1) powiedział do niego, że musi się na nowo narodzić aby wejść do Królestwa Bożego. Ponownie narodzić nie w cielesny sposób ale Duchowy!

Bóg jednak na początku chciał, by wszyscy rodzili się od razu w „duchowy” sposób (z duchowym zrozumieniem) i nie poznali zła, jednak poprzez nieposłuszeństwo ta kolejność się odwróciła. Teraz najpierw rodzimy się w sposób cielesny a dopiero później potrzebujemy „zerwać owoc”, ale tym razem z drzewa Życia by dostać się do rzeczywistości duchowej i mieć życie wieczne. 

Problem w tym, że Bóg postawił wirujący, płonący miecz strzegący dostępu do tego drzewa.

„I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.” – 1 Moj 3,24

Biblia mówi nam w wielu miejscach, że tym mieczem jest Słowo Boże i właściwe w nim zawarty jest „klucz”do tego jak otworzyć z powrotem tą drogę do życia wiecznego (drzewa Życia).

„Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” – Ef 6,17

Potrzebujemy poznania, objawienia tego co naprawdę jest zapisane w Biblii aby zrozumieć jej przesłanie. Wszelkie poznanie jest dzisiaj dane kościołowi i ludziom wierzącym, którzy to poznanie przekazują innym, tak jak Paweł mówił:

„…Ale jak mają wzywać Tego (Boga), w którego nie uwierzyli?A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli?A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani?” – Rym 10,14-15

„Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości,przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie (mówienie o dobrej nowinie ze słowa Bożego)” – 1 Kor 1,21

Z tych fragmentów widać, że ludzie potrzebują słyszeć prawdę Słowa Bożego, bo właśnie ta prawda jest kluczem do poznania drogi do drzewa Życia. Biblia mówi coś więcej na temat Słowa Bożego i przyrównuje je do osoby Jezusa Chrystusa.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.” – Jan 1,1-4

„Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” – Jan 1,9-14

„I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy [Jezus]. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.” – Obj 19,11-13

Podsumowując miecz chroniący drogi do drzewa życia (życia wiecznego) i Raju (ogrodu Eden) to Słowo Boże w którym zawarte są wskazówki jak być zbawionym. Ono z kolei wskazuje na Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. To On jest jedyną drogą do zbawienia i życia wiecznego!

„Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” – Jan 14,5-6