Stworzenie Świata

Boskie stworzenie Świata


Język użyty w 1 Księgi Mojżeszowej wskazuje na to, że całe dzieło stworzenia zostało wykonane (z niczego) w dokładnie sześć dni 24-godzinnych, bez jakichkolwiek przerw pomiędzy nimi. To wynika z kontekstu, który wymagał dosłownego 24- godzinnego okresu. Opis dokładnie relacjonuje, że dzień jest dosłownym dniem: „I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierwszy” (1 Księga Mojżeszowa 1.5). Biblia jednak mówi, że dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat więc być może w takich kategoriach należy patrzeć na ten okres czasu. Spójrzmy zatem co działo się każdego dnia w Bożym dziele stworzenia:

 • Dzień 1 (1 Księga Mojżeszowa 1,1-5) 
  Bóg uczynił niebo i ziemię. „NIEBO” odnosi się do wszystkiego co występuje ponad ziemią; przestrzeń zewnętrzna. Ziemia jest uczyniona, ale nie ukształtowana w jakiś szczególny sposób, chociaż obecna jest woda. Bóg przemówił i dał początek światłu. Później oddzielił światło od ciemności i światłość nazwał „dniem”, a ciemność „nocą.” To dzieło tworzenia trwało od wieczora do poranka. 

Bóg uczynił wszystko z haosu i ciemność wypowiadając jedynie Słowo i poprzez nie przynosząc ŚWIATŁO na ziemię. Słowem Bożym w Biblii nazwany jest Jezus Chrystus. Ap. Jan pisał o tym w swojej ewangelii. Boskie stworzenie Świata nie mogło się obejść bez Jezusa a tak naprawdę bez trzech boskich osób!

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.” – Jan 1,1-4

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.” – Jan 1,14-17

Od Jezusa wszystko się zaczyna, On jest jedyną prawdą, drogą i życiem ! Wyraźne rozdzielenie dobra od zła nastąpiło w momencie przyjścia na świat Jezusa.

Jest również napisane, że Duch Boży unosił się nad wodami. Wszystkie trzy osoby Boskie były obecne przy stworzeniu Świata.

 • Dzień 2 (1 Księga Mojżeszowa 1,6-8) 
  Bóg tworzy niebo. Niebo tworzy barierę pomiędzy wodą nad powierzchnią a wilgocią zebraną w powietrzu. W tym momencie ziemia posiada atmosferę, która chroni ją przed szkodliwym działaniem promieniowania kosmicznego, słonecznego i odłamkami materii próbującymi uderzyć w nią. Jedną z pierwszych rzeczy, którą Bóg robi to stwarza bezpieczne warunki do powstania życia. On chroni życie ! Dzisiaj naukowcy też uważają, że atmosfera jest niezbędna w początkowym okresie powstawania życia ! Światło podgrzewające wodę właśnie rozpoczyna proces powstawania życia – fotosyntezy w której jest produkowany tlen, tworzący POWIETRZE, którym oddychamy.
 • Dzień 3 (1 Księga Mojżeszowa 1,9-13) 
  Bóg tworzy suchy ląd. Kontynenty i wyspy są ponad wodą. Większa część wody nazwana jest „morzami”, a ziemia nazwana jest „lądem.” Bóg mówi, że to wszystko jest dobre. Bóg tworzy wszelkie życie roślinne zarówno małe jak i duże. On tworzy to życie, aby było samowystarczalne; rośliny mają zdolność do rozmnażania. Rośliny zostały stworzone w dużej różnorodności (wiele „rodzajów”). Ziemia była zielona, panował przepych życia roślinnego. Bóg również stwierdził, że jest to dobre. Ziemia w Biblii symbolizuje WIARĘ, obietnice. WIARA z której rodzi się ŻYCIE. Jest napisane w Biblii, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bóg stworzył PRZESTRZEŃ, podstawę dla życia.

„A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych.” – Hebr 11,1

 • Dzień 4 (1 Księga Mojżeszowa 1,14-19) 
  Bóg stworzył wszystkie gwiazdy i ciała niebieskie. Ich ruch będzie wskazywał człowiekowi to jak upływa CZAS. Dwa wielkie ciała niebieskie są stworzone w połączeniu z ziemią. Pierwszym jest słońce, które jest podstawowym źródłem światła i księżyc, który odbija światło słońca. Ruch tych ciał będzie rozróżniał dzień od nocy. O tym dziele Bóg również mówi, że jest dobre. Ten etap stworzenia zajął jeden dzień. W Biblii Bóg jest nazwany „słońcem” a księżyc kościołem – odblaskiem Bożej chwały, który ma rządzić nad ciemnością (świecić nad nią) ! Bóg tworzy pory, dni, miesiące i lata, powstaje czas. 4 pory roku, 4 kierunki świata. To twórczy proces umieszczony w czasie.
 • Dzień 5 (1 Księga Mojżeszowa 1,20-23) 
  Bóg tworzy wszelkie życie wodne. Wszelkie życie, które związane jest z wodą zostaje uczynione w tym właśnie czasie. Bóg również czyni wszelkie ptactwo. Użyty język umożliwia stwierdzenie, że w tym czasie Bóg tworzy również wszelkie latające insekty (a jeśli nie zostały stworzone teraz, to stało się to dnia szóstego). Wszystkie te stworzenia są obdarzone możliwością ciągłego przedłużania gatunku poprzez reprodukcję. Stworzenia uczynione przez Boga piątego dnia są pierwszymi stworzeniami pobłogosławionymi przez Boga. Bóg wskazuje, że to dzieło jest dobre. Liczba pięć oznacza łaskę i odnosi się do poruszania się w przestrzeni wodnej i powietrznej a są to w przenośni przestrzenie „duchowe” – wysokości i głębokości Boże. To coś, co jest PONADNATURALNE dla człowieka! Bo nie potrafimy przebywać w głębokościach wód ani latać w powietrzu sami bez potrzebnego sprzętu. To potrafi jedynie Boży DUCH Św.
 • Dzień 6 (1 Księga Mojżeszowa 1,24-31) 
  Bóg tworzy wszelkie stworzenie, które zamieszkuje na lądzie. To dotyczy wszystkich stworzeń, które nie powstały w poprzednich dniach oraz człowieka. Bóg mówi, że jest to dobre.Bóg wówczas zaczyna się zastanawiać, „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas…” (1 Księga Mojżeszowa 1,26). To nie jest dosłowne objawienie doktryny o trójcy, ale jest jej fundamentem. Bóg używa formy mnogiej – „uczyńmy”, mając na uwadze Boga Ojca. Bóg czyni człowieka, a człowiek jest uczyniony na obraz Boga (zarówno mężczyzna jak i kobieta niosą ten obraz) i są ponad wszelkie inne stworzenia. Aby to podkreślić, Bóg nadaje człowiekowi autorytet nad ziemią i wszelkimi innymi stworzeniami. Bóg błogosławi człowiekowi i nakazuje mu, aby się rozmnażał, napełniał ziemię i czynił ją sobie poddaną. Bóg ogłasza, że człowiek i wszystkie inne stworzenia mają żywić się jedynie roślinami. Bóg nie znosi tego ograniczenia dietetycznego aż do 1 Księgi Mojżeszowej 9,3-4.Boży akt stworzenia ukończone jest z końcem dnia szóstego. Cały wszechświat wraz z całym swoim pięknem i doskonałością został w pełni uformowany w dosłownie sześć dni, 24- godzinnych. Wraz z ukończeniem swojego stworzenia, Bóg ogłasza, że jest to bardzo dobre.AUTORYTET jest na samym końcu drogi, najpierw musimy nauczyć się ochraniać, doceniać, szanować i troszczyć się o życie! Nie masz autorytetu nad czymś czego wpierw nie kochasz!
 • Dzień 7 (1 Księga Mojżeszowa 2.1-3) 
  Bóg odpoczywa. To jednak w żadnym wypadku nie wskazuje, że wyzbył się twórczych starań, ale potwierdza, że dzieło stworzenia zostało ukończone. Poza tym, Bóg ustanawia wzór jednego dnia odpoczynku w cyklu siedmiodniowym. Zachowanie tego dnia będzie ostatecznie elementem rozróżniającym Boży lud wybrany (2 Księga Mojżeszowa 20.8-11). To liczba błogosławieństwa, nie musisz pracować, trudzić się. Odpoczynek przychodzi gdy autorytet jest na właściwym miejscu.