Proroctwo o Sydney w ogniu !


Jak wiemy od jakiegoś czasu w Australii szaleje ogień i już samo to mobilizuje do modlitwy o ten kraj i obszary objęte zagrożeniem. Zagrożone jest również miasto Sydney! Ginie przyroda, zwierzęta, ludzie… Módlmy się o szybkie opanowanie tej sytuacji aby pożar został ugaszony, nie rozprzestrzenił się bardziej i nie pochłonął większej liczby ofiar!

Pożary w Australii są tak duże, że są zarejestrowane nawet na zdjęciach satelitarnych NASA! Życie straciło już 21 osób w obecnych pożarach buszów i lasów. Skuteczną walkę z ogniem utrudniają wichury, towarzyszące pożarom i temperatura przekraczająca 40 stopni Celsjusza. 48 pożarów jest w stanie Victoria. Tam w ogniu znalazło się już 320 tys. hektarów. Tysiące osób opuściło już swoje domostwa, a na głównych drogach panuje wyjątkowo duże natężenie ruchu

Szef straży pożarnej w Nowej Południowej Walii Shane Fizsimmons powiedział, że 130 pożarów strawiło już 264 tys. hektarów na zachód od Sydney, ale wkrótce mogą się one rozprzestrzenić na zachodnie przedmieścia miasta.

„Istnieje możliwość przekroczenia przez pożar tamy (Warragamba) i przeniesienia się ognia na zachodnie przedmieścia Sydney – powiedział. – Te pożary szaleją. Dziś po południu mogą dotrzeć do obszarów bardziej zaludnionych.”

W okolicach Maja 2018 jedna ze znajomych nam wierzących osób otrzymała również sen z proroczą zapowiedzią tych sytuacji w którym była też mowa o Sydney!

„W tym śnie wiedziałam, że to Sydney. Widziałam ocean. Pojawiło się coś na niebie i wyglądało to jak jakaś kometa, złota strzała… Widziałam jak z morza wylatują jakby pociski ognia. Później widziałam ludzi, którzy siedzieli w zburzonych ruinach domów. Te domy się zawaliły. Miałam wrażenie, że panowała tam bieda i głód” – Julia

Słowo Boże jasno zachęca do wstawiennictwa. Kilka wersetów zachęcających do tego dla inspiracji:

„Bez przystanku się módlcie.” – 1 Tes 5,17

„Bracia, módlcie się za nas.” – 1 Tes 5,25

„A starajcie się o pomyślność miasta… i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” – Jer 29,7

„I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.” – 1 Kron 7,14