Tag: Lot

Sąd nad grzechem

Sąd nad grzechem

"Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, Wywołali Lota ...