Spotykanie odbywa się w każdy wtorek o godzinie 19.00

Telefon kontaktowy: 501437112 (Piotr)

Strona wydarzeń: LINK

Zapraszamy cię na nasze spotkanie modlitewne by wywyższać Boga w pieśniach, modlitwach, oddać Jemu należną cześć. Zbliżać się bardziej do Boga, szukać Jego woli, przebywać w Jego obecności. Słuchać Jego głosu czytając Biblię i używając darów Ducha Św. Modlić się o Kościół, miasto, nasz kraj, władze. Modlić się o nasze uzdrowienie i inne osobiste sprawy. Wstawiać się i walczyć duchowo o inne osoby. Dzielić się naszymi świadectwami. Cieszyć się relacją ze sobą nawzajem i wiele więcej ;) Spotkanie modlitewne jest otwarte dla wszystkich.

„Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.” – Mat 18,19-20

„Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” – Jak 5,14-16