Służba Ewangelizacyjna spotyka się raz w miesiącu o godzinie 18.00 w Częstochowie

Telefon kontaktowy: 888080902 (Edyta)

Strona wydarzeń: LINK

Służba Ewangelizacyjna jedną z ostatnich rzeczy, którą Jezus przekazał swoim uczniom na ziemi: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”. Jest wiele osób, które potrzebuje usłyszeć o tym, kim naprawdę jest Jezus i co On zrobił dla nas. Jeśli my do nich nie pójdziemy, to kto?

Zapraszamy osoby chętne z naszej społeczności, niosące w swoich sercu pasję i powołanie do ewangelizacji. Tych wszystkich, którzy chcą praktycznie się zaangażować i pomagać innym w odnalezieniu Prawdy, Drogi i Życia. Służba Ewangelizacyjna przynosi ludziom nadzieję, wiarę i Słowo Boże, którego potrzebują.

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” – Mar 16,15-16

„Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” – Rzym 10,13-17

„I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami…” – Ef 4,11-16