Spotkania są raz w miesiącu o godzinie 11.00 w Rędzinach lub Wancerzowie

Telefon kontaktowy: 501437112 (Piotr)

Strona wydarzeń: LINK

Spotkania odbywają się raz w miesiącu. To dobry czas by być razem, wspólnie wywyższać Boga, modlić się, czytać i rozważać Boże słowo a także mieć wspólne relacje, jeść i cieszyć się :) Nasz zespół muzyczny prowadzi wtedy czas uwielbienia. Jeśli chciałbyś przyjść daj nam znać a powiadomimy cię o najbliższym spotkaniu i miejscu. Każda osoba jest mile widziana! Zobacz także inne nasze spotkania!

Spotykamy się też ze sobą na co dzień, zwyczajnie – tak, jak to w życiu wygląda przy różnych okazjach i bez okazji ale zawsze z radością i przekonaniem, że potrzebujemy siebie wzajemnie. Wierzymy, że Kościół to nie budynek ale żywe ciało tworzące wspólnotę ludzi wierzących, których głową jest Jezus Chrystus.

Po każdym spotkaniu mamy możliwość porozmawiania przy kawie, herbacie i jedzeniu. Jeśli masz problem do modlitwy to chętnie pomodlimy się o ciebie.

„Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.” – Hebr 10,25

„Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada; A jeśliby nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają; Lecz jeśliby ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali.” – 1 Kor 14,26-31

„Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.” – Heb 13,1-2