Tag: Prorok

Słowo „prorok” oznacza dosłownie „osobę przemawiającą w czyimś imieniu”. W świecie starożytnym osoby nieposiadające talentów oratorskich zatrudniały proroków, by przemawiali za nich publicznie. Podczas tłumaczenia hebrajskiego słowa „nabi”, które oznacza „majaczący”, użyto słowa „prorok”, gdyż uznano „nabi” za osobę przemawiającą w imieniu Boga lub aniołów. Wśród mów proroków pojawiały się m.in. zapowiedzi Sądu Ostatecznego, który poprzedzi seria wydarzeń. Z tego powodu słowo to zaczęło być z czasem utożsamiane z „przepowiadaczem przyszłości” i obecnie jest potocznie utożsamiane z „jasnowidzem” lub „wróżbitą”.

religiach abrahamowych prorokiem jest osoba będąca w kontakcie z Bogiem, której zadaniem jest przede wszystkim objawiać wolę Bożą wobec ludzi, również zapowiadać nadejście Mesjasza lub przewidywać przyszłe wydarzenia. W każdej jednak jego rola i znaczenie są nieco inne.

Biblia hebrajska definiuje również to słowo jako wysłanników Boga. Abraham – pierwsza osoba w Starym Testamencie nazwana tym słowem  – נָבִיא (navi). Znajdziemy ich również w Biblii: IzajaszJeremiaszEzechielDaniel i inni. Były nimi również kobiety: Miriam – siostra Mojżesza i Aarona, Debora –  zarazem jedyna kobieta-Sędzia w Izraelu oraz Chulda.

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Stwórz nowe konto!

Wypełnij poniższe formularze, aby się zarejestrować

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.