Tag: Objawienie

Objawienie – pojęcie odnoszące się do religii objawionych. Dla wyznawców danej religii jest to przesłanie lub wydarzenia, poprzez które Bóg, ich zdaniem, daje się poznać jednostkom lub grupom ludzi.

judaizmie spisane ono zostało w Torze i w pismach proroków. W chrześcijaństwie natomiast nie jest jednoznacznie rozumiane we wszystkich wspólnotach. Kościoły ewangeliczne kładą duży nacisk na osobiste przeżywanie wiary i dostrzegają źródło objawienia w Słowie Bożym i Duchu Św (darów Ducha Świętego – w tym prorokowanie).

Przykładem może być objawienie Imienia Bożego Mojżeszowi w Starym Testamencie (por. Wj 3,14). Zaś w Nowym Testamencie objawienie tajemnicy Jezusa jako Mesjasza Szymonowi PiotrowiBłogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie (Mt 16,17; por. Mk 8,27-30; Łk 9,18-21). Aby potwierdzić prawomocność osób, przez które przekazywane było takie przesłanie, Bóg dokonywał w ich życiu różnych cudów i znaków

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Stwórz nowe konto!

Wypełnij poniższe formularze, aby się zarejestrować

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?